Een moment geduld...

Bestuur

Tennisclub de Mors wordt geleid door een bestuur bestaande uit 4 personen. De uitvoerde taken liggen in handen van meerdere commissies. Iedere commissie heeft een aanspreekpunt. Dit aanspreekpunt heeft op regelmatige basis contact met het bestuur.

Momenteel wordt het bestuur gevormd door de volgende personen:
 

Voorzitter:
André Zwoferink
Dannenberg 38
7461 TL  Rijssen
M: 06 39 777 336
E: andrezwoferink@gmail.com
 
 
Penningmeester:
Maarten Boerman
Buitenplaats 48
7461 SB  Rijssen
M: 06 21 393 201
E: penningmeester@tcdemors.nl
 
 
Secretaris:
Marleen Willems
Enterstraat 220
7461 PE  Rijssen
M: 06 36 152 717
E: secretaris@tcdemors.nl
 
 
Algemeen lid:
Herbert Bloemendaal
Stationsdwarsweg 41
7461 AR Rijsen
T: 06 51 505 896
 
 
  

Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergadert 1x per maand. Mocht je vragen, opmerkingen of advies hebben, dan kun je deze altijd richten aan de secretaris.

Sponsoren